Kunskap är nyckeln
Genom kontinuerlig utbildning så kan din Naprapat öka förutsättningarna för kunna hjälpa just dig.
+Rehab prioriterar detta arbete och går minst två utbildningar per år.


Leg. Naprapat

Utbildningen omfattar fyra års heltidsstudier fördelade på humanbiologiska, medicinska samt samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen och manuell medicin. I utbildningen ingår teoretisk undervisning i form av föreläsningar och seminarier samt praktiska övningar och klinisk praktik under handledning av legitimerade naprapater.. 
Naprapaten jobbar med ett flertal olika tekniker:
  • Massage
  • Ledmobilisering
  • Ledjustering
  • Pressurbehandling
  • IASTM
  • Muskelstretch
  • Stötvågsbehandling
  • Träningsövningar

Varje år är målsättningen att gå en utbildning för att utveckla och förbättra de manuella tekniker som ligger som grund i arbetet som Naprapat.


Specialkompetens

+Rehab vill ligga i framkant avseende relevanta specialistkunskaper inom branschen. En sådan är Diagnostisk Ultraljud som används, när så krävs, för att öka precisionen vid mer komplexa diagnosställningar. +Rehab erbjuder även behandling med fokuserad stötvåg som effektivt kan hjälpa vid behandling av vissa diagnoser.

Företaget har även investerat i en internationell utbildningstjänst för att säkerställa att kompetensen i företaget följer den senaste forskningen som bedrivs i relevanta områden. 

Under 2021-2022 deltar även Leg.Naprapat Patrick Häggström en specifik axelutbildning för att vidareutveckla sin kunskap om hur axelbesvär kan undersökas och behandlas på bästa möjliga sätt.
Arbetsmiljö

Under 2020 togs beslutet att bredda företagets kompetensområde till att innefatta specialistkompetens inom arbetsmiljö frågor.

Genom att bredda företagets kompetens inom arbetsmiljöfrågor så ökar möjligheten för +Rehab Sverige AB att minska ohälsa som kan kopplas samman med brister i arbetsmiljön som varje individ dagligen utsätts för i sitt arbete.